نتیجه مسابقه
4.72 Atletico Madrid 3.63 Draw 1.88 Bayern Munich
زیر / بیش از
1.65 Over 2.5 2.11 Under 2.5